جزئیات گوشی BenQ M580

مشخصات کامل گوشی BenQ M580 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 870mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ-Siemens A38

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens A38 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 860mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens AL26

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens AL26 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 600mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ S700

مشخصات کامل گوشی BenQ S700 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 760mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ M300

مشخصات کامل گوشی BenQ M300 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.1MP صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 760mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ P31

مشخصات کامل گوشی BenQ P31 سیستم عامل: Symbian OS v7.0, UIQ v2.1 UI دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 760mAh عرض..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens C32

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens C32 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 720mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ M220

مشخصات کامل گوشی BenQ M220 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 760mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens C31

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens C31 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 920mAh عرض..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ T51

مشخصات کامل گوشی BenQ T51 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب