جزئیات گوشی BenQ-Siemens A53

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens A53 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 600mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ S660C

مشخصات کامل گوشی BenQ S660C سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 550mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ P30

مشخصات کامل گوشی BenQ P30 سیستم عامل: Symbian OS v7.0, UIQ v2.1 UI دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2.6 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 760mAh عرض..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens EF91

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens EF91 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ P50

مشخصات کامل گوشی BenQ P50 سیستم عامل: Microsoft Windows PocketPC 2003 P… دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ-Siemens CL71

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens CL71 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرض..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens EF81

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens EF81 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ T60

مشخصات کامل گوشی BenQ T60 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ E55

مشخصات کامل گوشی BenQ E55 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens SL91

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens SL91 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب