جزئیات گوشی BenQ T33

مشخصات کامل گوشی BenQ T33 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens E71

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens E71 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.1 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 730mAh عرض..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ EL71

مشخصات کامل گوشی BenQ EL71 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 570mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ-Siemens A58

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens A58 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 820mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ-Siemens E61

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens E61 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 840mAh عرض..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ C30

مشخصات کامل گوشی BenQ C30 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 650mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens E52

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens E52 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 920mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ-Siemens CF61

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens CF61 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرض..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens S88

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens S88 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 920mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ S80

مشخصات کامل گوشی BenQ S80 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 840mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب