جزئیات گوشی BenQ-Siemens E71

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens E71 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.1 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 730mAh عرض..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ EL71

مشخصات کامل گوشی BenQ EL71 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 570mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ E72

مشخصات کامل گوشی BenQ E72 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.0 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM باتری: 900mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ-Siemens E61

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens E61 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 840mAh عرض..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens E52

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens E52 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 920mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ-Siemens EL71

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens EL71 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 570mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ E53

مشخصات کامل گوشی BenQ E53 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens EF61

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens EF61 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ-Siemens EF71

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens EF71 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens EF51

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens EF51 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 870mAh عرض..

ادامه مطلب