جزئیات گوشی BenQ M7

مشخصات کامل گوشی BenQ M7 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 920mAh عرضه در بازار: Cance..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ M100

مشخصات کامل گوشی BenQ M100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 760mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ M315

مشخصات کامل گوشی BenQ M315 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.1MP صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 760mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ-Siemens M81

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens M81 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 820mAh عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ M775C

مشخصات کامل گوشی BenQ M775C سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 550mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ M350

مشخصات کامل گوشی BenQ M350 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.1MP صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 740mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ M580

مشخصات کامل گوشی BenQ M580 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 870mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ M300

مشخصات کامل گوشی BenQ M300 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.1MP صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 760mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ M220

مشخصات کامل گوشی BenQ M220 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 760mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب