جزئیات گوشی BenQ-Siemens S88

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens S88 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 920mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ S80

مشخصات کامل گوشی BenQ S80 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 840mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens SF71

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens SF71 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 920mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens S68

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens S68 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 660mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ S680C

مشخصات کامل گوشی BenQ S680C سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 800mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ S670C

مشخصات کامل گوشی BenQ S670C سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 550mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی BenQ S660C

مشخصات کامل گوشی BenQ S660C سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 550mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens SL91

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens SL91 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens SL80

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens SL80 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرض..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی BenQ-Siemens S81

مشخصات کامل گوشی BenQ-Siemens S81 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 920mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب